Woda mineralna Jej różne OBLICZA

W sklepach dostępnych jest wiele rodzajów wód do picia. Niestety, jako konsumenci słabo rozróżniamy poszczególne rodzaje wód. Dzielimy je na dwie podstawowe grupy: wody gazowane lub niegazowane. Każdą kupowaną w sklepie uważamy za wodę mineralną, co nie jest zgodne z prawdą.

Warto przede wszystkim przed zakupem zapoznać się ze składem chemicznym i innymi informacjami na etykiecie. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2003 roku, produkuje się obecnie cztery rodzaje wód.

wody naturalne źródlaneSą wydobywane z krystalicznie czystych źródeł, z płytszych warstw podziemnych. To głównie wody zmineralizowane nisko, choć zdarzają się i średnio. Zawierają mniej niż 500 mg składników mineralnych w litrze. Ze względu na uwarunkowania geologiczne ich skład chemiczny może ulegać niewielkim zmianom. Należą do nich m.in. Kudowianka, Staropolanka Zdrój.

wody naturalne mineralne Wody mineralne pozyskuje się z odwiertów głębinowych. Mają stały skład chemiczny i są dość bogate w minerały – to wody średnio lub wysoko zmineralizowane. Zawierają pomiędzy 500-2000 mg składników mineralnych w litrze. Do wyboru mamy np. Staropolankę 2000, Staropolankę 800, Staropolankę Plus

wody stołoweOtrzymuje się je w wyniku zmieszania naturalnej wody źródlanej lub przefiltrowanej wodociągowej z różnymi składnikami mineralnymi lub z wodą mineralną. Ponieważ ich skład ulega w toku produkcji zmodyfikowaniu, określenie „naturalna” im nie przysługuje. Dobrze gaszą pragnienie, są jednak na ogół znacznie uboższe w niektóre ważne dla zdrowia składniki.

Ważne

Na etykiecie, oprócz nazwy handlowej wody i jej składu, powinny się znaleźć następujące informacje:  nazwa, adres i telefon producenta, nazwa miejscowości i leżącego w niej źródła, z którego woda została pozyskana, wiadomość o tym, że woda ma atest Państwowego Zakładu Higieny, o tym, czy została nasycona dwutlenkiem węgla, a także data ważności.  Nigdy nie kupujmy wody przeterminowanej i z niepewnego źródła – to ryzyko dla zdrowia.

naturalne wody leczniczePochodzą ze specjalnych źródeł leczniczych. Zawierają nie mniej niż 1000 mg składników mineralnych w litrze oraz co najmniej jeden składnik leczniczy w odpowiednim stężeniu, takim, które znacząco wpływa na funkcjonowanie organizmu. Są to np. Wielka Pieniawa.

Zasoby naturalnych wód mineralnych znajdują się głęboko pod ziemią. Dzięki temu są skutecznie izolowane od wszelkich zanieczyszczeń. Przez wiele setek lat wypłukiwały z okolicznych skał cenne dla zdrowia minerały i zawierają ich od 500 mg do ponad 10 000 mg w jednym litrze. Najczęściej są to: magnez, wapń, sód, siarczany, chlorki i węglany. Stężenie i proporcje tych dobroczynnych składników zależą od budowy geologicznej danego regionu. Mamy więc wody:

  • nisko zmineralizowane. Nasycenie minerałami nie przekracza 500 mg na litr (na poziomie wody źródlanej).
  • średnio zmineralizowane. Mają 500-1500 mg/l minerałów.
  • wysoko zmineralizowane. Zawierają one ponad 1500 mg minerałów w litrze.

woda gazowana czy niegazowana?

Wodę sztucznie nasyconą dwutlenkiem węgla (CO2) poleca się po wysiłku fizycznym. Szybciej niż niegazowana wchłania się z przewodu pokarmowego i pobudza produkcję moczu. Dzięki temu organizm łatwiej pozbywa się nagromadzonych w czasie wysiłku szkodliwych toksyn. Ale wody gazowanej nie zaleca się osobom z problemami żołądkowymi, takimi jak niestrawność, wzdęcia i nadkwasota, oraz rekonwalescentom po żółtaczce, ponieważ dwutlenek węgla ma właściwości drażniące śluzówkę przewodu pokarmowego. Wadą bąbelków jest jeszcze to, że rozpychają ścianki żołądka i zbyt szybko likwidują pragnienie, zanim jeszcze wyrównamy niedobór wody w organizmie.

Lecz kilka łyków na pewno nam nie zaszkodzi, za to dobrze orzeźwi, bo dwutlenek węgla częściowo wchłania się do krwi, pobudzając układ krążenia i oddychania. Gaz ten utrudnia również rozwój bakterii, więc woda dłużej nadaje się do spożycia po otwarciu butelki.  Niektóre wody, na ogół lecznicze, np. Wielka Pieniawa zawierają dwutlenek węgla naturalnego pochodzenia. Ich stopień nasycenia gazem jest jednak stosunkowo niewielki – ok. 1500 mg na litr. Tych naturalnych bąbelków spod ziemi w ogóle nie musimy się obawiać. Dla porównania: niektóre wody sztucznie wzbogacone CO2 mogą mieć go nawet ponad 4 tys. mg w litrze.