POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas najważniejsza. Zapewniamy, iż dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa. Poniżej zgodnie z art.13 RODO informujemy Państwa o tym jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa i w jakim celu je przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU, ul. Zdrojowa 39 57-320 Polanica – Zdrój REGON 000288337, NIP 8830001702, BDO 000033684

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych Pani Ewelina Bil nr tel. 74 86 80 220 adres e-mail: odo@uzdrowiska -klodzkie.pl, adres do korespondencji: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU ul. Zdrojowa 39 57-320 Polanica-Zdrój.

I. Kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe?
II. Pliki cookies
III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
IV. Odbiorca danych
V. Czas przetwarzania danych
VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
VII. Dobrowolność podania danych

I KIEDY I DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

1. Informacje ogólne
Zbieramy Państwa dane osobowe: podczas realizacji zamówienia, lub nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu.

2.Realizacja zamówienia (zakup na stronie sklep.staropolanka.pl)
W trakcie składania przez Państwa zamówienia na stronie sklep.staropolanka.pl zbieramy od Państwa informacje:
• Imię i nazwisko
• Nazwa firmy
• Numer identyfikacji podatkowej
• Nr telefonu
• Adres dostawy
• Adres poczty elektronicznej

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania zamówienia.

II PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE INTERNETOWE

1. Serwis korzysta z plików cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

LOGI SERWERA
11. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

12. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

13. czas nadejścia zapytania,

14. czas wysłania odpowiedzi,

15. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

16. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

17. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

18. informacje o przeglądarce użytkownika,

19. Informacje o adresie IP.

20. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

21. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są nam potrzebne :
1. w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem np. umowy sprzedaży zawieranej w naszym sklepie on-line (podstawa-umowa)

2. w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, oraz rachunkowego ( podstawa- przepis prawa)

3. w celach archiwalnych dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami ( podstawa- nasz prawnie uzasadniony interes)

4. w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałanie oszustwom ( nasz prawnie uzasadniony interes)

5. by prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług( podstawa- nasz prawnie uzasadniony interes)

IV ODBIORCY DANYCH

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym grupom odbiorców:

1. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą udostępnione w celu wykonania powierzonych obowiązków,

2. podmiotom, którym powierzamy na podstawie umowy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający) np. dostawcy narzędzi IT, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms,

3. innym odbiorcom danych : firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom logistycznym.

V CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 5lat w celach:
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

2. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisu prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

4. statystycznych i archiwizacyjnych,

5. przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej,

6. wszystkie Państwa dane osobowe są przechowywane w systemie komputerowym ERP,

7. dane nie są przechowywane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo:
1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

3. jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest zgoda, posiadają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem,

W sprawach związanych z wykonaniem powyższych praw należy zwrócić się:
• drogą mailową, wysyłając maila na adres: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl , sklep@staropolanka.pl
• zwracając się do nas pisemnie na adres : Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU ul. Zdrojowa 39 57-320 Polanica-Zdrój.

4. wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania.

Back to Top
Produkt został dodany do koszyka