certyfikacja IFS Food

Certyfikat IFS Food dla marki Staropolanka
W dniach 25-26 marca br. na terenie Rozlewni Wód Mineralnych nr 1, zlokalizowanej w Polanicy-Zdrój, miejsce miał audyt, którego celem była weryfikacja zgodności procesów odbywających się na terenie zakładu produkcyjnego ze standardem, którego efektem jest uzyskanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, właściciela marki Staropolanka, certyfikatu IFS Food, obejmującego produkty PET produkowane na linii B (ostatnia oddana do użytku i najwydajniejsza linia producenta).
IFS Food ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów wytwarzanych przez firmy zajmujące się produkcją, przetwarzaniem lub pakowaniem żywności. Standard koncentruje się wielu kluczowych z punktu widzenia jakości i skuteczności procesów obszarach, m.in.:

  • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności;
  • zarządzanie zasobami;
  • odpowiedzialność korporacyjna;
  • procesy operacyjne i produkcyjne;
  • ciągłe pomiary, analizy i doskonalenie;
  • plan obrony żywności, ochrona łańcucha żywnościowego;
  • zarządzanie i zaangażowanie.

Z handlowego punktu widzenia, otrzymaliśmy narzędzie, będące elementem skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej – mówi Michał Borkowski, dyrektor handlowy Staropolanki, odpowiedzialny również za działania marketingowe marki, dodając jednocześnie, że certyfikacja ma zarówno swój pragmatyczny, ale i wizerunkowy wymiar i jest to duży krok dla całej organizacji, niemożliwy do realizacji bez zaangażowania wielu działów Firmy.
To ogromne wyróżnienie dla nas, jako producenta. Na rynku wód mineralnych niewiele jest podmiotów mogących pochwalić się takim poziomem zarządzania jakością, którego potwierdzeniem jest certyfikat IFS Food, stwierdził z dumą wiceprezes Spółki, Łukasz Czech.
Przede wszystkim wymagało to od nas samych ogromnego zaangażowania, za które Wszystkim dziękujemy, a także zrozumienia kierunku, jaki obrała Spółka. W ramach realizowanej strategii, obok składowej jakościowej związanej z samym produktem, istotnym jej elementem jest także wspieranie polskiego sportu. Od czerwca 2023 roku Staropolanka jest Oficjalną Wodą Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, dodaje.
Uzyskanie certyfikatu to dopiero pierwszy krok. Kolejnym, za który odpowiedzialny będzie pion handlowy Staropolanki, to efektywne wykorzystanie go w pozyskiwaniu nowych kontraktów. O otrzymany certyfikat należy dbać, utrzymując wysoki poziom osiągnięty przez ostatnie lata działalności – podsumowuje Prezes Spółki, Łukasz Surażyński.
IFS Food jest standardem audytowania dostawców i producentów żywności. Służy przede wszystkim ujednoliceniu procesów kontroli bezpieczeństwa produktów spożywczych oraz poziomu jakości producentów dostarczających swoje wyroby m.in. do hurtowni oraz sieci sprzedaży. Standard obowiązuje na całym świecie.

Staropolanka, to producent naturalnych wód mineralnych i źródlanych, posiadający w swojej ofercie szerokie portfolio produktowe oraz trzy rozlewnie, zlokalizowane w Polanicy-Zdrój i Jeleniowie k. Kudowy- Zdrój. Stoją za nami lata doświadczeń, jakość oraz wartości. Od czerwca 2023 jesteśmy Partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej.