fbpx

Aktualności

24-06-2020

Staropolanka 2000 1 L 100% rPET

Wspólnie z  naszymi Klientami staramy się  zrobić więcej dla środowiska i otoczenia ponieważ chcemy żyć ekologicznie. Musimy utrwalać dobre nawyki dotyczące sortowania odpadów oraz wykorzystywać wielokrotnie surowce.  Dlatego Staropolanka rozpoczyna produkcję wody w butelkach z recyklingu a Klientów namawiamy do odpowiedzialnej segregacji. Wierzymy, że małe zbiorowe działania podjęte teraz – będą sukcesem w przyszłość.

Nasza butelka w opakowaniu PET 1 litr pochodzi w 100% z recyklingu czyli wykonana jest całkowicie z tworzywa odzyskanego tzw. rPET.

100%rPET = 100% tworzywa odzyskanego

 Powtórne przetwarzanie butelek PET może się wiązać nawet z 75% obniżeniem emisji CO2 w porównaniu z produkcją konwencjonalnego tworzywa oraz mniejsza ilością plastiku w otoczeniu, co jest ważnym elementem dla środowiska. Dlatego Uzdrowiska Kłodzkie SA-grupa PGU podjęły się produkcji wody w rPETACH.

Od PET do rPET czyli jak przebiega recycling ?

Dzięki zaangażowaniu wszystkich – firm i klientów – do zakładu zajmującego się przetwarzaniem butelek PET na rPET trafiają bele sprasowanych butelek. Następuje wysortowanie i podział butelek w sortowniach, belowanie i transport do recyklerów a następnie ponowne sortowanie i usuwanie zanieczyszczeń. Potem już tylko rozdrabnianie na płatki, mycie, suszenie i powstają nowe produkty czyli BUTELKI rPET jak butelka Staropolanka 1 L

To właśnie taką butelkę Państwo widzicie w Staropolance 2000 1L 100%rPET.

Aby jednak cały proces działał efektywnie, niezbędne jest właściwe segregowanie odpadów – do czego ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ponieważ RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!